MTAB är ett företag som startade 1993.
Vi har för närvarande 11 anställda.

Verksamheten med montering, emballering
samt transport av produkter finns på
Esplanaden 100 i Hallsberg.

Vår största uppdragsgivare är Ahlsell.

Vi ombesörjer de flesta typer av:

lagerhållning
plockning
montering/förädling
emballering
adressering
lastning/lossning
leverans/transporter till slutkund med lastbil.

MTAB äger även fastigheter i dotterbolaget
Fibab Fastigheter AB.
För mer information besök hemsidan:
www.fibab.nu